Cisco Services

Cisco Smart Net Total Care

Dịch vụ Cisco Smart Net Total Care được thiết kế cho khách hàng có cơ sở hạ tầng CNTT là huyết mạch kết nối doanh nghiệp của bạn với khách hàng và nhà cung cấp.

Cisco Smart Net Total Care

Dịch vụ Cisco Smart Net Total Care được thiết kế cho khách hàng có cơ sở hạ tầng CNTT là huyết mạch kết nối doanh nghiệp của bạn với khách hàng và nhà cung cấp. Đòi hỏi phải duy trì mức dịch vụ cao cho mạng của bạn trong khi giảm chi phí và mở rộng mạng khi doanh nghiệp của bạn phát triển.

Cisco Smart Net Total Care (SNTC) có thể giúp bạn đáp ứng những điều này:

Giải quyết vấn đề nhanh hơn
Xác định vấn đề nhanh chóng và hợp lý hóa quy trình quản lý sự cố của bạn để giảm thời gian chết mạng và cải thiện mức độ dịch vụ CNTT

Giảm rủi ro
Truy cập vào các chuyên gia kỹ thuật của Cisco kết hợp với các công cụ thông minh, chủ động và khả năng giảm thiểu rủi ro để liên tục kinh doanh.

Tăng hiệu quả hoạt động
Quản lý chủ động và quy trình tự động có nghĩa là yêu cầu tài nguyên hỗ trợ ít hơn và chi phí thấp hơn để quản lý mạng của bạn.

Thời gian bảo hành: Theo hợp đồng gia hạn dịch vụ

Thời gian đổi trả hàng thông thường: 8x5xNBD, 8x5x4, 24x7x2, 24x7x4

Thời gian đổi trả hàng hỗ trợ tận nơi: 8x5xNBDOS, 8x5x4OS, 24x7x2OS, 24x7x4OS

TAC Support: 24/7 (Callback)